UA-177212398-1
top of page

 

CONFIDENȚIALITATE

 

1.1.  S.C. CUVINTE VII S.R.L. este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrarii datelor cu caracter personal gestionat  de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.0027462 , avand ca scop declarat:

  • executarea unui contract la distanta (art.6, alin.1, lit.b), incheiat intre un profesionist si un consumator;

  • indeplinirea unei obligatii legale (art.6, alin.1, lit.c) care ii revine S.C. Cuvinte Vii S.R.L. de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor si a retururilor 

Definitii in sensul Regulamentului nr.679/2016:

  • „date cu caracter personal”- inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  • „prelucrare”- inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

  • „consimtamant al persoanei vizate”- inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

1.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. CUVINTE VII S.R.L. cu sediul social in localitatea Deva, str. Împăratul Traian, nr.31, judetul Hunedoara, avand CUI RO31606016, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J20/450/2013, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. (în procesare), are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră (nume si prenume, adresa pentru livrare/facturare, numar de telefon, adresa de e-mail).

1.2.1. In baza comenzii inregistrate de catre client pe site-ul companiei, se considera ca a fost incheiat un contract la distanta intre clientul persoana fizica si/sau juridica si S.C. CUVINTE VII, pentru a carui executare este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal (art.6, alin.(1), lit.”b”), caz in care nu  este nevoie sa se realizeze un alt temei juridic, precum consimtamantul persoanei, iar art.7, alin(4) nu se aplica.


1.3. Conform Legii nr. 677/2001 toţi cei care furnizează date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată.

1.3.1. Clientii care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin completarea formularului de creare al unui cont sibifarea casutei„ Sunt de acord”îşi manifestă acordul, în mod liber, expres şi neechivoc, pentru prelucrarea acestor date şi informaţii cu caracter personal de către S.C. CUVINTE VII S.R.L si declara si accepta neconditionat ca este de acord ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. CUVINTE VII S.R.L. in vederea stocarii, utilizarii si prelucrarii  lor, pentru a monitoriza vanzarile, comportamentul clientului, informarea clientilor privind starea si evolutia comenzilor, de cercetare de piata.

1.4. S.C. CUVINTE VII S.R.L. garantează păstrarea confidenţialităţii acestor informaţii.

1.5. S.C. CUVINTE VII S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de funcţionare ca persoană juridică de drept privat. 

1.6. Conform Legii nr. 677/2001, in calitate de client/persoana vizata beneficiaţi de următoarele drepturi:

• dreptul la informare (art. 12);

• dreptul de acces la date (art. 13);

• dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);

• dreptul la opoziţie (art. 15);

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

• dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

1.6.1. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) in conformitate cu art.17.

1.7. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul S.C. CUVINTE VII S.R.L.: Localitatea Deva, str. Împăratul Traian, nr.31, judetul Hunedoara

1.8. Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate.

1.9. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa:

office@cuvintevii.ro

1.10 S.C. Cuvinte Vii S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale clientilor, unor terti ce au calitatea de parteneri si furnizori de servicii de curierat (ex. DPD, Fan Courier, Urgent Cargus, GLS, Posta Romana ) numai in baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora, ce  constituie act aditional la contractul de prestari servicii, in vederea realizarii scopului declarat la punctul 1.1, prin care ne garanteaza ca toate datele cu caracter personal sunt pastrate in siguranta si sunt furnizate in baza legislatiei in vigoare.

bottom of page